PRIJAVI RADIONICU

 

Soroban bingo je digitalna igra koju su osmislili Tatjana Tomec Enc i Lahor Enc, osnivači Udruge Abacus Hrvatska.

Namijenjena je djeci kako bi na zabavan način naučila čitati brojeve na sorobanu i povezala ih s arapskim brojevima.

Igra se, prema težini, sastoji od 4 razine.

Na radionici ćemo se poigrati na prvoj razini.