PRIJAVI RADIONICU

Za ovu metodu koriste se drvene bojice čijom se pravilnom kombinacijom i djelovanjem art terapije postiže stanje mira, izvor kreacije i polje za razvoj vlastitih potencijala.

Kontinuirano crtanje poboljšava pažnju, fokus, kreativnost i izoštrava intuiciju. Djeluje i kao gimnastika za mozak, jer se crtanjem fraktalnih mreža neuronski putovi umnožavaju, a sinapse postaju čvršće povezane.