PRIJAVI RADIONICU

Makrame (Macramé) je drevna vještina vezivanja čvorova u određene uzorke, koji se mogu iskoristiti za cijeli niz kreativnih uporaba; od nakita (micro macrame) i kućnih dekoracija, do držača za vaze, tegle i sl. Umjetnost makramea datira još iz 13. stoljeća