Tihana Levar


Tihana Levar, mag. prim. educ., učitelj savjetnik.

Ljubiteljica rada s klincima i matematike. Učenike podučava radu sa sorobanom u izvannastavnoj aktivnosti posljednjih sedam godina.

Aktivno se bavi i primjenom IKT-a u pripremi, provedbi i evaluaciji nastavnog procesa. Redovito se stručno usavršava i sudjeluje u projektima u svrhu unaprjeđenja nastave.

Autorica zbirki zadataka iz matematike Nina i Tino u izdanju Profil Klett-a.