Tatjana Tomec Enc


Tatjana Tomec Enc  rođena je 11. siječnja 1973. godine u Zagrebu. Dolazi iz prosvjetne obitelji. Osnovnu i srednju školu završila je u Zagrebu. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji kao nastavnik razredne nastave, a potom na dokvalifikaciji diplomirala 2015. g. s temom "Algoritmi računskih radnji - Abacus soroban" i stekla zvanje dipl. učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta matematika. Temeljem Potvrde Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izjednačen je akademski naziv  dipl. učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz matematike s akademskim nazivom magistra primarnog obrazovanja.
Od 1993. do početka 2000. godine radila je u privatnom poduzeću Laser prom na poslovima tajnice i računovođe.
Početkom 2000.godine zapošljava se u Osnovnoj školi Odra.
Od jeseni 2000. godine radi u Osnovnoj školi Gustava Krkleca kao učiteljica razredne nastave.
U razdoblju od 2002. do 2004. godine završila je uvodne i napredne seminare za učitelje razredne nastave po programu Korak po Korak. - edukacija za rad učitelja u razredu usmjerenom na učenika.
2006. godine završila je program obrazovanja i osposobljavanja učitelja za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u razrednoj nastavi.
2010. godine završila je program ECDL certifikacije i dobiva ECDL Start Diplomu, Syllabus verzija 4.0 te postaje Specijalist za poslovnu informatiku – ECDL.
Od 2011.godine do 2017. surađuje s Udrugom Profesor Baltazar i s učenicima sudjeluje na većini njihovih manifestacija.
2014.godine priređuje izložbu za javnost pod nazivom „Putovima Profesora Baltazara“.
Tijekom rada u osnovnoj školi bila je mentor studentima Učiteljskog fakulteta i učiteljima pripravnicima; sudjelovala je u istraživanjima, na mnogim seminarima i stručnim skupovima. Njezini stručni članci objavljeni su u Školskim novinama, Zborniku te dječjim časopisima „Smib“, „Radost“ i „Prvi izbor“.
2014.godine u Školu eksperimentalno uvodi projekt - abacus soroban u dodatnu nastavu matematike za 1.razred
2015.godine autor je „Moj sretni broj“, završnih pismenih (pisanih) provjera znanja iz matematike za 1.razred za Izdavačku kuću Školska knjiga.
2015.godine uvodi abacus soroban kao izvannastavnu i izvanškolsku aktivnost.
U siječnju 2015.godine osniva Udrugu Abacus Hrvatska.
U svibnju 2015. organizira Prvi međunarodni stručni skup Abacus Soroban sa predavačem iz Tokija, Japan (prof.Shungo Ko) za učitelje, odgajatelje i stručne suradnike, u suorganizaciji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Osnovnom školom Gustava Krkleca, a  pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Japanskog veleposlanstva, Hrvatske mense, Udruge Profesora Baltazara i Hrvatsko-Japanskog kulturnog i gospodarskog društva. Do sada je održala 7 međunarodnih skupova s predavačem iz Japana.
Uz inicijativu pok. profesora emeritusa, Milana Matijevića s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, provodi istraživanje poučavanja računanja na abacusu sorobanu u deset eksperimentalnih škola. Cilj tog znanstvenog istraživanja je unapređenje postojeće  metodike nastave matematike u nižim razredima osnovne škole kroz poučavanje mentalne matematike.
 U prosincu 2015.godine u Beogradu završava dvodnevnu edukaciju, dobiva certifikat za NTC učenje.
2016. osniva Soroban akademiju u kojoj se provode tečajevi za djecu, učitelje i odgojitelje. U vlastitoj nakladi izdaje i  autorica je radnih udžbenika Soroban 1 do Soroban 11, priručnika za učitelje s rješenjima za svaki radni udžbenik, autorica je Wikiwiki kompleta od četiri vježbenice za svakodnevni mentalni trening kod kuće kao i radnih materijala za učitelje i odgojitelje gdje su zastupljene četiri osnovne računske radnje.
Autor je radnog udžbenika Učimo soroban 1 u izdanju Školske knjige odobrenog od strane Agencije za odgoj i obrazovanje kao pomoćno nastavno sredstvo u nastavi.
13.travnja 2017. napreduje u zvanje učitelj mentor.
U svibnju 2017. završava edukaciju Uvod u Brain gym.
Do sada je educirala na stotine učitelja kroz mnoge trodnevne seminare i županijske skupove u većini gradova Republike Hrvatske, ali i u susjednim državama te na državnom skupu matematičara na PMF-u u Zagrebu.
1.5.2019. organizirala je Prvu soroban olimpijadu u Republici Hrvatskoj, međunarodno natjecanje računanja na abacusu sorobanu.

2022.godine Agencija za odgoj i obrazovanje daje pozitivno mišljenje Soroban akademiji i Udruzi Abacus Hrvatska za uvođenje programa Abacusa sorobana u dječje vrtiće te joj Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje suglasnost za kraći program Abacus Soroban za djecu predškolske dobi.

Početkom 2023.godine dobiva odobrenje Grada Zagreba ostvarenje kraćeg programa Abacus soroban za djecu predškolske dobi od navršenih pet godina života do polaska u osnovnu školu za provođenje programa u dječjim vrtićima.

U ožujku 2023.godine Udruga Abacus Hrvatska postaje dio sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i ulazi u elektronički upisnik dječjih vrtića i drugih pravnih osoba koje provode programe predškolskog odgoja.

Organizira Drugu međunarodnu soroban olimpijadu s voditeljem iz Japana koja će se održati 1.5.2023.