Martina Vacka


Martina Vacka živi i radi u Daruvaru. Magistra je primarne edukacije s pojačanom matematikom i predaje matematiku već petnaest godina.

Radi u Češkoj osnovnoj školi J. Ružičke u Konačnici.

Martina je ponosna mama četvero prekrasne djece.

Članica je Udruge Abacus Hrvatska i Soroban trener već 7 godina koliko i vodi tečajeve sorobana u Daruvaru.

Voli ples, prirodu i vrtlarenje.